Bestuur en commissies


BestuurSimone D'Heer

Voorzitter


Yvonne Buren

Wedstrijdsecretaris

wedstrijdsecretariaatstanfries@gmail.com

Tsjollie Hollenberg

Penningmeester

penningmeesterstanfries@gmail.com

Annie Hofstee

Ledenadministratie

ledenstanfries@gmail.com


Jeugdzaken

jeugdcommissiestanfries@gmail.com

Mandy Graafsma

PromotieAlgemeen

infostanfries@gmail.com


JeugdcommissieSonja HolkemaLinda Ypma

jeugdcommissiestanfries@gmail.comJeugdcoördinatoren

Inge Klasen

Simone D'Heer


SponsorcommissieJitske ZijlstraTessa DotingaMarieke Sinnema

sponsoring.stanfries@gmail.comActiviteitencommissie


Rixt Draijer


Mandy Graafsma


Julien de VriesMaterialen commissie

Marrit Gaastra


Social media


Mandy Graafsma

Website

Mandy Graafsma

Facebook/ instagram

Map
Instagram