Bestuur en commissies


BestuurYvonne Buren

Wedstrijdsecretaris

wedstrijdsecretariaatstanfries@gmail.com

Tsjollie Hollenberg

Penningmeester

penningmeesterstanfries@gmail.com

Annie Hofstee

Ledenadministratie

ledenstanfries@gmail.com

Ria Damstra

Jeugdzaken

jeugdcommissiestanfries@gmail.com

Mandy Graafsma

PromotieAlgemeen

infostanfries@gmail.com


JeugdcommissieMartien StaalsmidSonja HolkemaLinda Ypma

jeugdcommissiestanfries@gmail.comJeugdcoördinatoren

Inge Klasen

Simone D'Heer


SponsorcommissieDaniëlle Zwervers

sponsoring.stanfries@gmail.com


Tessa DotingaMarieke Sinnema
Activiteitencommissie


Jitske Zijlstra


Marije Hitzert


Julien de VriesMaterialen commissie

Hester Dijkstra


Social media


Mandy Graafsma

Website

Mandy Graafsma

Facebook/ instagram

Map
Instagram